Základní úroková sazba

O základní úrokové sazbě jsme se v našich blozích zmiňovali již mnohokrát. 

Už asi víte, že pokud ČNB mění její výši, prodražuje/zlevňuje to zejména hypoteční úvěry.

Co si o základní úrokové sazbě říci trochu více, ať je tento makroekonomický nástroj o trochu méně vytržený z kontextu. 

Začneme tím, že základní úroková sazba představuje klíčový nástroj centrálních bank pro ovlivňování ekonomiky a finančních trhů.

Kdykoliv centrální banka mění tuto sazbu, má to široké důsledky na ekonomický růst, inflaci, zaměstnanost a finanční trhy.

Hlavními cíli centrálních bank jsou udržování cenové stability a podpora udržitelného ekonomického růstu.

Základní úroková sazba je nástrojem, který umožňuje centrálním bankám dosáhnout těchto cílů tímto způsobem:

 

  • Ovlivňování poptávky a nabídky peněz – Zvýšení základní úrokové sazby zvyšuje náklady na půjčování pro komerční banky. To může vést k vyšším úvěrovým sazbám pro domácnosti a firmy, což zase snižuje poptávku po úvěrech. Tím se zpomaluje růst ekonomiky a omezují se inflační tlaky. Naopak snížení sazby stimuluje úvěrování a podporuje spotřebu a investice.
  • Ovlivňování spotřebitelských výdajů a investic – Změna základní úrokové sazby může mít výrazný vliv na spotřební a investiční chování domácností a firem. Vyšší sazby mohou snížit atraktivitu úvěrů a půjček, což může omezit spotřební výdaje a investice. Naopak nižší sazby mohou podpořit poptávku a růst ekonomiky.
  • Ovlivňování měnového kurzu – Vyšší úrokové sazby mohou zvýšit výnosy z domácí měny, což může přilákat zahraniční kapitál a zvýšit poptávku po domácí měně. To může posílit měnový kurz. Naopak nižší sazby mohou oslabit měnový kurz.
  • Ovlivňování finanční stability – Základní úroková sazba může mít vliv na stabilitu finančního systému. Příliš rychlé zvyšování sazeb může zatížit domácnosti a firmy s vysokým dluhem. Naopak příliš nízké sazby mohou vést k nadměrnému růstu dluhu.
  • Reakce na hospodářské šoky – Centrální banky mohou změnit základní úrokovou sazbu jako reakci na hospodářské šoky, jako je například finanční krize nebo pandemie. Snížení sazby může pomoci uvolnit likviditu a stimulovat ekonomiku v obtížných obdobích. A že jsme jednoho těžkého období zrovna teď svědky. 

 

Celkově lze říci, že základní úroková sazba je klíčovým nástrojem, který umožňuje centrálním bankám upravovat ekonomické podmínky tak, aby dosáhly svých cílů ohledně inflace, růstu a stability.

Teď k jednotlivých pohybům základní úrokové sazby.

 

Co se děje, když jde základní úroková sazba nahoru?

Když centrální banka zvýší základní úrokovou sazbu, má to tendenci zpomalit růst ekonomiky.

Vyšší úrokové sazby znamenají dražší půjčky pro podniky i domácnosti.

Firmy mohou mít menší zájem investovat do nových projektů, což může vést k nižšímu ekonomickému růstu a potenciálně i k vyšší nezaměstnanosti.

Vyšší úrokové sazby také zvyšují náklady na splácení dluhů, což může mít negativní dopad na domácnosti a firmy s velkými dluhy.

Dalším důsledkem zvýšení úrokové sazby je potlačení inflace. Vyšší úrokové sazby činí úspory atraktivnějšími než konzumaci, což může snížit spotřebitelské výdaje a tlačit dolů ceny zboží a služeb.

Na finančních trzích zvyšování úrokových sazeb obvykle způsobuje pokles cen dluhopisů, neboť starší dluhopisy s nižšími kupónovými sazbami jsou méně atraktivní než nově emitované dluhopisy s vyššími sazbami.

Akciové trhy mohou také reagovat negativně, protože vyšší úrokové sazby mohou snížit atraktivitu akcií ve srovnání s bezpečnějšími investicemi.

 

Co se děje, když jde základní úroková sazba dolů?

Naopak, snížení základní úrokové sazby může podpořit ekonomický růst.

Nižší úrokové sazby znamenají levnější půjčky pro podniky i domácnosti, což může podnítit investice a spotřebitelské výdaje.

Firmy mohou snáze financovat nové projekty a expanze, což může vést k vyšší zaměstnanosti.

Snížení úrokových sazeb také podporuje inflaci.

Nižší náklady na půjčky a financování mohou podpořit spotřebitelské výdaje a podnítit růst cen.

To může být pro centrální banky žádoucí, zejména pokud se snaží udržet mírně inflační prostředí.

Na finančních trzích může snížení úrokových sazeb vést k růstu cen dluhopisů, neboť starší dluhopisy s vyššími kupónovými sazbami se stávají atraktivnějšími.

Akciové trhy mohou reagovat pozitivně, protože nižší výnosy z dluhopisů mohou zvýšit atraktivitu akcií.

Celkově lze říci, že změna základní úrokové sazby má značný dopad na ekonomiku a finanční trhy.

Centrální banky pečlivě zvažují tuto volbu, aby dosáhly rovnováhy mezi podporou ekonomického růstu a udržením cenové stability.

 

Takto by se daly shrnout základní charakteristiky základní úrokové sazby.

A co zde musíme na závěr zdůraznit je skutečnost, že ji má v rukou ČNB, a bude záviset vždy na jejím úsudku, kam s ní bude hýbat. 

ČNB vždy sleduje určitý ekonomický cíl…mno, někdy možná i trochu politický…

Věříme, že by měl člověk být tak dobře finančně zajištěný, aby nemusel na ona ekonomická (/politická) rozhodnutí doplácet. 

Ba aby ho neohrozily na jeho plnohodnotném fungování. 

Zajímá Vás, jak dosáhnou takové stability?

Napište nám email jako odpověď na tento mail info@financnikancelar.cz a zanechte nám své číslo.

Nebo vyplňte kontaktní formulář na našem webu.

Můžeme se společně pobavit o vědomém hospodaření, které Vám přinese právě tu finanční stabilitu, o kterou se opřete v ekonomicky krušných časech. 

 

Mějte skvělý a úspěšný den!

Získejte od nás eBooky zdarma

15987

Připravili jsme pro vás ebooky, které Vám pomůžou se lépe orientovat ve světě financí. Přejděte na naší nabídku knih a vyberte si jakou potřebujete pro Vaší situaci.

Přejít nahoru