Zásady ochrany údajů

Zásady ochrany osobních údajů webu financnikancelar.cz

Správa webu financnikancelar.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, e-mailový zpravodaj, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky, Sběr dat pro reklamní účeli, a také pro následující úkony.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, . Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

Právo odvolat souhlas

V případě, že jste nám poskytli souhlas s předáváním svých osobních údajů ve skupině pro marketingové účely, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám financnikancelar.cz, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: 24 měsíců. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: jaroslav.broz@partners.cz. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

Máte právo od nás získat potvrzení, zda a které vaše osobní údaje zpracováváme. Protože v některých případech můžeme zpracovávat velké množství osobních údajů, můžeme vám nejdříve poskytnout informace obecnějšího charakteru a požádat o upřesnění, konkrétně kterých informací nebo činností zpracování se vaše žádost týká. Máte právo získat kopie nebo výpis zpracovávaných osobních údajů. V případě žádostí o přístup, které jsou rozsáhlé, opakované nebo zjevně šikanózní máme právo na úhradu přiměřených nákladů a v krajních případech právo vaší žádosti nevyhovět.

Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje, informujte nás o této skutečnosti informovat. Než provedeme opravu, je možné, že si vyžádáme informace k ověření opravovaného nebo doplňovaného osobního údaje. V takovém případě máte právo na omezení zpracování osobních údajů do vyřízení žádosti. 

Máte právo zažádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že osobní údaje již nepotřebujeme k účelům vyjmenovaným výše; že osobní údaje zpracováváme protiprávně, nebo nám povinnost vymazat vaše osobní údaje ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

Omezení zpracování

Vedle omezení zpracování osobních údajů, které provedeme do doby vyřízení žádosti o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, můžete žádat o omezení zpracování i v níže uvedených případech: 

  • Jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete uplatnit své právo na výmaz, ale uplatňujete pouze právo na omezení zpracování; 
  • Chcete, aby náš web zpracovával vaše osobní údaje i po uplynutí doby uložení, protože tyto osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitka vůči zpracování

Pokud jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů nadmíru zasahuje do vašich práv, můžete uplatnit námitku vůči takovému zpracování osobních údajů. Do doby vyřízení žádosti provedeme omezení zpracování. 

Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web financnikancelar.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: jaroslav.broz@partners.cz. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek financnikancelar.cz využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics , Facebook.com, Seznam.cz, .

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics.Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

Právo podat stížnost

V případě, že Vaši žádost, stížnost či jiný podnět ke zpracování osobních údajů nevyřídíme k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí vyžadovaných osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytnutí služby. Neposkytnutí některých osobních údajů může mít za následek povinnost Partners (či obchodního partner pro kterého působí Partners jako zprostředkovatel, a tedy zpracovatel osobních údajů) odmítnout poskytnout danou konkrétní službu, případně může mít vliv na kvalitu poskytnuté služby.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky financnikancelar.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky financnikancelar.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu financnikancelar.cz, přes: jaroslav.broz@partners.cz, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu financnikancelar.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.

Tento dokument byl vytvořen pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů Profiset.org 

Získejte od nás eBooky zdarma

15987

Připravili jsme pro vás ebooky, které Vám pomůžou se lépe orientovat ve světě financí. Přejděte na naší nabídku knih a vyberte si jakou potřebujete pro Vaší situaci.

Přejít nahoru