Je trading alternativa k investování?

Investování do finančních aktiv a obchodování na burze jsou dvě odlišné strategie pro zhodnocení peněz na finančních trzích.

Zde se podíváme na některé z hlavních rozdílů mezi těmito dvěma přístupy ke zhodnocování peněz.

Investoři, kteří se zaměřují na  skutečné investice, obvykle plánují držet svá aktiva po delší dobu.

To je takové nepsané pravidlo zkušených investorů.

Může se jednat o několik let, desetiletí nebo i déle.

Cílem je dlouhodobý růst hodnoty aktiva a generování dlouhodobého kapitálového zisku.

Investoři běžně drží akcie, dluhopisy, nemovitosti a další aktiva.

 

Ale naopak..

 

..obchodníci na burze se zaměřují na krátkodobé pohyby na trzích. Držení pozice může trvat pouhé minuty, hodiny nebo několik dní.

Cílem je využít krátkodobé cenové změny a získat zisky z rychlých obchodů.

Obchodníci běžně využívají akcie, komodity, cizí měny a další.

 

Obchodování na burze vs investování do finančních aktiv

Obchodníci jsou motivováni krátkodobými zisky.

Jejich cílem je vydělat peníze z cenových změn, a to jak při vzestupu, tak při poklesu trhu. 

Obchodníci často využívají technickou analýzu a strategie, které jim umožňují rychle reagovat na tržní pohyby.

Pojďme si ukázat ty největší rozdíly mezi obchodováním na burze a investováním do klasických finančních aktiv.

Psychologie, diverzifikace a riziko

Investování finančních aktiv -> Investoři se obvykle více zaměřují na dlouhodobý vývoj a méně jsou ovlivněni krátkodobými tržními výkyvy. Mají tendenci mít vyšší toleranci k riziku a méně často provádějí časté změny v portfoliu. Psychologický aspekt hraje menší roli.

Obchodování na burze -> Obchodování je často emocionálně náročnější, protože obchodníci jsou vystaveni krátkodobým výkyvům a tlaku rychlého rozhodování. Psychologie hraje klíčovou roli a špatná emocionální kontrola může vést k impulzivním rozhodnutím a ztrátám.

Diverzifikace

Investování finančních aktiv -> Investoři často uplatňují strategii diverzifikace, což znamená držení různých aktiv v portfoliu, aby minimalizovali riziko. Diversifikace může zahrnovat různé akcie, dluhopisy, nemovitosti a další třídy aktiv.

Obchodování na burze -> Obchodníci často mají koncentrovanější portfolia, zaměřená na určité trhy nebo aktiva, která jsou předmětem jejich krátkodobých strategií.

Úskalí obchodování na burze

Obchodování na burze může být potenciálně výnosné, to musíme uznat.

Zároveň nese určitá rizika a úskalí. 

Zde jsou některé z největších úskalí spojených s obchodováním na burze:

Riziko ztráty kapitálu -> Burzovní obchodování je spojeno s vysokým rizikem, a to včetně možnosti ztráty celého investovaného kapitálu. Trhy mohou být velmi volatilní (ceny komodit mohou velmi kolísat) a pokud se obchodník nesnaží řídit riziko, může se dostat do finančních potíží.

Psychologický tlak -> Obchodování na burze může být emocionálně náročné. Obchodníci jsou vystaveni tlaku rychlých rozhodnutí. Pokud nezvládnou svou emocionální reakci na ztrátu nebo zisk, mohou podléhat impulzivnímu rozhodování, které mnohem častěji vede k chybám.

Nejistota a volatilita -> Trhy jsou ovlivněny různými faktory, včetně ekonomických událostí, geopolitických změn a sentimentu investorů. To způsobuje nejistotu a volatilitu, což může vést k prudkým cenovým pohybům.

Riziko pákového efektu -> Mnoho obchodníků využívá pákový efekt, což znamená, že obchodují s větším kapitálem, než mají k dispozici. Přestože to může zvýšit potenciální zisky, také to zvyšuje riziko ztráty. Pákový obchod může způsobit větší ztráty než obchod s vlastním kapitálem.

Závislost na informacích -> Úspěšné obchodování na burze vyžaduje dostupnost aktuálních informací a analýzu trhu. Není vždy snadné získat kvalitní a objektivní informace. Nekvalitní informace přirozeně vedou k nekvalitním rozhodnutím. 

Náklady a poplatky -> Obchodování na burze může být nákladné kvůli poplatkům za transakce, rozpětí (spread) a dalším provizím. Tyto náklady mohou snížit zisky z obchodů.

Konkurence -> Burza je konkurenční prostředí, kde se obchodníci snaží dosáhnout výhody nad ostatními. Konkurence může být silná a někdy může být obtížné získat výhodu.

Regulační riziko -> Každá burza je regulována orgány dohledu a může podléhat změnám v regulacích. Tyto změny mohou mít vliv na obchodní strategie a pravidla pro obchodování.

Riziko likvidity -> Některé trhy nebo aktiva mohou mít omezenou likviditu, což znamená, že nemusí být vždy snadné koupit nebo prodat pozici za požadovanou cenu. To může vést k obtížím při uzávěru obchodu.

Neustálé vzdělávání -> Burzovní prostředí se neustále mění a obchodníci musí investovat čas a velké množství úsilí do vzdělávání a udržování svých dovedností a znalostí.

 

Je důležité si být vědom těchto úskalí a mít dobře promyšlenou strategii řízení rizika předtím, než se pustíte do obchodování na burze.

Důsledně se informujte a pokud jde o finanční trhy, buďte připraveni na možné ztráty.

Investujte pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit.

Závěrem lze říci, že investování finančních aktiv a obchodování na burze mají odlišné cíle, časové horizonty, psychologické aspekty a náklady.

Volba mezi nimi závisí na individuálních cílech, toleranci k riziku a investičním stylu každého jednotlivce.

Je také možné kombinovat oba přístupy v rámci celkového investičního portfolia.

To ale člověk sedí, jak se říká, jedním pozadím na 2 židlích. 

A mnohdy se u takového zhodnocování dost zapotí. 

V naší kanceláři budujeme majetek a zhodnocujeme peníze konzervativním způsobem.

Jsou to totiž jak naše vlastní peníze, tak peníze našich klientů. 

A na závěr jedno zamyšlení.

Kdybychom si měli vybrat mezi bezpečím nebo efektivitou při zhodnocování, rozhodně jsme pro bezpečí.

Ten nainvestovaný majetek by tam měl být vždycky až na jeden případ a tím je konec světa. 

Zajímalo by Vás, jak konzervativně budovat svůj majetek a zhodnocovat peníze a zařadit se tak mezi úspěšné investory?

 

Napište nám email jako odpověď na tento mail na info@financnikancelar.cz a zanechte nám své číslo.

Nebo vyplňte kontaktní formulář na našem webu. 

Domluvíme si nezávazný telefonát či nezávaznou schůzku u nás v kanceláři. 

 

Mějte skvělý a úspěšný den!

Získejte od nás eBooky zdarma

15987

Připravili jsme pro vás ebooky, které Vám pomůžou se lépe orientovat ve světě financí. Přejděte na naší nabídku knih a vyberte si jakou potřebujete pro Vaší situaci.

Přejít nahoru