Jak začít s bilancováním?

Pokud bychom Vám mohli dát jednu, podle nás, veledůležitou radu do roku 2023, byla by to tato:

Začněte si evidovat své příjmy a především své výdaje.

Možná jsme Vás teď nijak nepřekvapili, protože to neříkáme poprvé.

Ale sledování “JAK? + KDY? + V JAKÉ VÝŠI?” k nám proudí peníze přináší obrovský rozdíl do našeho hospodaření.

Skutečnost, zda naše příjmy a výdaje sledujeme, čili BILANCUJEME, má zásadní vliv na to, kolik peněz jsme schopni ve finále udržet.

Protože…

…co se sleduje, to se zlepšuje.

A abychom nebyli jen teoretičtí. Dáme Vám k tomu krátký návod.

 

1. Stáhněte si appku do svého telefonu

Chtít po Vás, ať si všechny příjmy a výdaje zapisujete do papírového notýsku, by byla skoro až drzost. Bylo to by to zbytečně vyčerpávající a po prvním dnu by Vás zapisování transakcí přestalo bavit. Daleko lepším způsobem, jak si údaje zaznamenávat, je zkrátka naťukat je do aplikace, která je k tomu stvořená. Existuje jich více. My doporučujeme aplikaci jménem Spendee. S prvotním nastavením aplikace Vám pomůže toto video našeho projektu Peníze v cajku.

2. Poctivě zaznamenávejte

Když za něco budete platit, online či fyzicky v obchodě, zaznamenejte to do výdajů. Když Vám přijde výplata na účet či jinak přijmete nějaký obnos (vratka půjčky, dávky, výživné na děti, atd.) zaznamenejte to do příjmů. Nevynechejte ani tu nejmenší transakci. Když si koupíte kávu z automatu, zaznamenejte to. Ono se těch 20 Kč ztratí, říkáte si. Ale tu kávu si za měsíc dáte x krát a pak to naskakuje. Ve videu, na které jsme uváděli odkaz výše, se také dozvíte, jak si rozčlenit jednotlivé kategorie výdajů. Čím přesněji budou kategorie určené, tím lépe budete vědět, kam odchází Vaše peníze.

Nenechte se odradit hned na začátku. První dny budou náročné. Budete muset vytahovat telefon a ťukat do něj všechny pohyby svých peněz. Ale po pár dnech už to budete dělat jako profík naprosto automaticky. Zaznamenání transakce Vám bude trvat pár vteřin.

Tak. Zaznamenáváním končí ta těžší část. Přichází ta lehčí část – vyhodnocování.

3. Analyzujte pohyby svých peněz

Pravidelně, například vždy poslední kalendářní den v měsíci, si sedněte k aplikaci Spendee a pohyby svých peněz vyhodnoťte. V aplikaci uvidíte, kolik peněz jste přijali a kolik jste vydali. Každou částku vyslanou tím a tím směrem podrobte takovému menšímu přezkoumání. Možná budete překvapeni, kolik peněz utrácíte každý měsíc za jídlo, oblečení, koníčky atd.

 

4. Nastavte si limity utrácení

Tím myslíme nastavení limitů pro utrácení, čili pro vysílání peněz tím nebo tamtím směrem. K určení správných limitů nám pomůže pravidlo finančního zdraví 10-20-30-40. Podrobně jsme jej popsali v jednom z našich videí projektu Peníze v cajku. Ve stručnosti, jedná se o rozdělení našeho měsíčního příjmu na 4 části po 10 %, 20 %, 30 % a 40 %.

Každý podíl má poté svůj účel.

10 % – Krátkodobá rezerva a ochrana příjmu

20 % – Střednědobá a dlouhodobá rezerva

30 % – Náklady na bydlení

40 % – Každodenní spotřeba

Ty procentuální podíly jsou trochu neuchopitelné. Možná bude lepší když je vysvětlíme na konkrétním příkladu.

 

Představte si člověka, který má příjem 30.000 Kč čistého. Tahle částka mu přijde každý měsíc na účet. Rozdělí si potom svůj příjem následovně.

minimálně 10 % = 3.000 Kč dá do rezervy na běžný účet a zaplatí si své životní pojištění

minimálně 20 % = 6.000 Kč odloží na spořící účet a pošle do investic na své dlouhodobé finanční cíle

maximálně 30 % = 9.000 Kč pošle za nájem nebo jako splátku hypotéky

maximálně 40 % = 12.000 Kč utratí za jídlo, drogerii, oblečení, koníčky atd.

 

5. Dodržujte limity

Díky zaznamenávání transakcí už víte, kolik peněz a kam proudí. Vaším dalším krokem je zhodnotit, jestli jste s výdaji ve vytyčených mezích. Úkolem finančně zdravého člověka je tyto mantinely dodržovat a nepřekračovat je. Hospodaření, jsou-li výdaje správně “ukočírované” v těchto limitech, je dlouhodobě udržitelné a finančně zdravé. A to by mělo být naším cílem – udržitelně a dlouhodobě hospodařit.

Obecně se dá říci, že pokud člověk dodržuje toto pravidlo finančního zdraví, přibližuje se ke svým cílům. A navíc se k nim přibližuje bezpečně s ohledem na hrozby, které jeho hospodaření hrozí (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc atd.)

To je to kouzlo.

To je ta činnost oddělující lidi, kteří bohatnou, od těch, kteří chudnou.

Je to kapku přímočaré, ale je to tak. Nenajdete bohatého člověka, který by nevěděl, kam směřují jeho peníze.

Nicméně má to také jednu výhodu.

 

Vše máte ve vlastních rukou.

Máte ve vlastních rukou, kolik vyděláte. A ještě více ve vlastních rukou máte, kolik peněz a kam pošlete.

Koupíte si raději každý měsíc nové oblečení za x tisíc Kč, nebo se budete připravovat na hypotéku či svou penzi?

Rozhodnutí je vždy na Vás.

Pokud ale chcete hospodařit s penězi dlouhodobě, bezpečně a efektivně, dodržujte pravidlo finančního zdraví.

 

Troufáme si to říci takhle „na plnou pusu“, protože máme s takovým hospodařením zkušenosti. Lépe řečeno -> máme zkušenosti s nastavováním správného a efektivního hospodaření s našimi klienty.

Možná ještě lépe řečeno -> máme zkušenosti s nastavováním správného hospodaření u klientů, kteří jej nastevené správně neměli.

Hospodařit se dá mizerně, průměrně, nebo zkrátka skvěle a efektivně. Cesta k tomu skvělému hospodaření vede přes věci, které jdou dělat jinak.

Troufnete si hospodařit jinak než ostatní na vlastní pěst, nebo byste raději uvítali průvodce?

Pokud byste do začátku uvítali průvodce a vedení, napište nám na adresu jaroslav@financnikancelarjb.cz a do předmětu uveďte „KONZULTACE BILANCE„. Pak se domluvíme na konzultaci (hovoru či schůzce) podle Vašich časových možností.

Mějte skvělý a úspěšný den!

Získejte od nás eBooky zdarma

15987

Připravili jsme pro vás ebooky, které Vám pomůžou se lépe orientovat ve světě financí. Přejděte na naší nabídku knih a vyberte si jakou potřebujete pro Vaší situaci.

Přejít nahoru